REGISTER YOUR SPOT NOW

Enter your details below to get instant access to [enter lead magnet name here]

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

Ett lustfyllt läromedel om
svensk folkkultur & musik

Tänd gnistan och upptäckarglädjen hos dina elever med kraften från en fängslande berättelse

Upplev den svenska folkkulturen

Att lära av berättelser har vi gjort i tusentals år samlade runt en lägereld

Nu tar vi elden till klassrummet!

En pedagogisk verktygslåda

Varje kapitel lyfter fram en didaktisk strategi, hur du som lärare kan tänka kring och utveckla din undervisning. Verktygen löper genom hela läromedlet och är något som du som lärare kan använda och anpassa för dina elever.  

Ett fängslande interaktivt äventyr för klassrummet

Ett spännande ämnesövergripande läromedel som lär dig mer om svensk folkkultur och folkmusik.

Under sex lektioner tillsammans med Poco övar vi gemensam sång, dans, instrumentkunskap, historia (folktro, magiska väsen m.m) och får uppleva den svenska spelmanstraditionen.

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Designat av pedagoger och specialpedagoger

Poco och småfolket är ett ämnesövergripande läromedel riktat till årskurs 1-3 i grund- eller grundsärskola och utvecklar barnens kunskaper och förmågor i följande läromål: 

MUSIK


Step 1

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.


Step 1

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.


Step 1

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.


Step 4

Instrumentkunskap. 
Hur de låter, ser ut och används. 


Step 1

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang


Step 1

Sång- och danslekar (Grundsärskola)

HISTORIA


Step 1

Vad folkvisor och folktro kan berätta om hur livet såg ut och hur folk förr i tiden förklarade saker de inte förstod.


Step 1

Hur folkmusik och dans sett ut i tradition och vardag.


Step 1

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.


Step 4

Skildringar av livet förr och nu. Minnen berättade av människor som lever nu.

IDROTT


Step 1

Grovmotoriska grundformer och deras sammansatta former i dans


Step 1

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ladda ner lärarhandledningen 

och läs mer om hur POCO passar in i din läroplan!

Klasslärare

Åk 3

"Så här fängslade har jag inte sett dem på länge!"

Elev

Åk 3

"Jag vill ha det här spelet hemma!"

Rådgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Vackert och tydligt!
Det här måste fler skolor ta del av"

Hur kan vi uppleva folkkulturen i vårt klassrum?

1. Skaffa Poco här

2. Installera på dator eller iPad kopplad till projektor eller Smartboard i klassrummet.

3. Njut av 6 lektionstillfällen att ta med barnen på en resa som väcker deras nyfikenhet. Använd nyfikenheten för att utforska mer om vår folkkultur och folkmusik med tips från lärarhandledningen.

Skaffa Poco

Skaffa Poco till iPad eller med ett medlemskap hos Musikmedel.se, marknadens mest högkvalitativa musikläromedel
för åk 1-6.

Vilken utrustning rekommenderas för Poco och småfolket?

Om ni planerar njuta av äventyret i grupp (t.ex. i klassrummet) rekommenderas en PC med Windows 10 eller MAC med OSX 10.+ kopplad till en projektor eller Smartboard.

Om ni planerar använda Poco med enskilda elever rekommenderar vi en iPad med iOS version 12.+, alternativt en PC eller MAC enligt ovan.

© Copyright Musikmedel Future Vision AB | Alla rättigheter reserverade