När jag skriver det här så lider vårterminen 2015 mot sitt slut. Betygen är väldigt snart om inte redan satta och många snubblar på mållinjen när de stressat sig sjuka och blir hemmaliggande. Jag har alltid tyckt det är en plåga när jag blir sjuk och måste planera för vikarie. Enligt min erfarenhet finns det aldrig någon “riktig musikvikarie” när jag behöver en. Inte ens när jag inte behöver vikarie för den delen.

Därför tycker jag det är skönt att ha ett genomtänkt material i bakfickan som man kan återanvända. Varje repetition av lektionen övar förmågorna ytterligare. Lektionen ska vara enkel att utföras av en vikarie även om personen inte är van att undervisa musik.

Här kommer en av den här typen av snabba tips på musiklektioner jag vill dela med dig.

Bedöm ett musikaliskt framträdande

Den här lektionen funkar som sagt att lämna till en "icke musikvan" vikarie. Enkelt också att plocka fram t.ex. när betygen är satta och du vill fylla någon enstaka lektion med något produktivt.

Här kommer en sammanfattning över lektions-seriens syfte.

Sammanfattning:
I den här serien övar eleven på att resonera kring andras musicerande och uttrycka sig hur man upplever/känner musiken. Vi gör det genom att se och lyssna på ett musikaliskt framträdande som eleven bedömer utifrån sig själv med stöd från några frågor.

Riktar sig till årkurs: 4-6 (ev. även lägre och högre åldrar)

Utvecklar elevens förmåga mot kunskapskrav:
Att eleven ska kunna föra resonemang om andras musicerande och uttrycka sig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Ladda ner

Här kan du ladda ner lärarhandledningen och formuläret.

 

 

Lektionerna på Musikmedel.se

Målet med lektionerna på Musikmedel-tjänsten är att de ska vara så tydliga att vikarien ska kunna ta vid där ni är.

Fler tips på musiklektioner?

Klicka här


Gilla Musikmedel på Facebook


Lämna en kommentar

Din email kommer inte vara synlig